Tiroid Nedir? Belirtileri nelerdir? Tanı Yöntemleri nelerdir ?

Tiroid Nedir? Belirtileri nelerdir? Tanı Yöntemleri nelerdir ?


 


Tiroid bezinin normal düzeyden az ya da aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak, diğer organlar da hızlı ya da yavaş çalışır.


 


Tiroit hormonlarının az salgılanması yani hipotiroidi durumunda bağırsaktan saç teline kadar bütün metabolizma yavaşlayarak, saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kilo alma, halsizlik, seste kalınlaşma gibi şikayetler ortaya çıkar.


 


Bu hormonun fazlalığı yani hipertiroidi durumunda ise aşırı terleme, saç dökülmesi ve hızlı kilo kaybı görülür.


 


Tiroid bezinin çalışmasını yönlendiren emir hormonu beyindeki hipofiz bezinden gelir. Hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu (Tiroid Uyarıcı Hormon veya Tiroid Stimule Edici Hormon), kan yoluyla tiroid bezine gelerek T3 ve T4 hormonlarının tiroid bezinden salgılanmasını sağlar.


 


Bu hormonlar metabolizmayı düzenlemenin yanı sıra bağışıklık sisteminin çalışmasında çok büyük öneme sahiptir; kalp atış hızı ve vücut ısısı gibi süreçleri etkiler ve besinleri enerjiye dönüştürür.


 


Anne rahmindeki fetüste ve yeni doğan bebekte beyin ve zeka gelişimini sağlar. Çocuğun büyüme ve gelişmesini yönlendirir. Yetişkinlerde şeker, yağ ve protein metabolizmasını ayarlar.


 


Vücuttaki bu önemli görevleri nedeniyle tiroid bozuklukları önemli sağlık sorunlarına yol açar ve tedavi edilmelidir.


 


Sinsice ilerleyen tiroit bezi sorunlarında tedavi, hastalığın türüne göre değişir. İlaç tedavisi ile hormonların yerine konması ya da düzenlenmesi, ilaç tedavisinin yetmediği durumlarda risk faktörleri radyoaktif iyot tedavisi ve bu bezin alındığı cerrahi uygulanabilir.


 


Rİsk Faktörleri


İyottan fakir bölgelerde yaşayanlar


Az iyot tüketenler


Radyasyona maruz kalma


Amiodaron, lityum, interferon gibi ilaçları kullananlar


Ailesinde tiroid rahatsızlıkları bulunanlar


Belirtiler


Tiroid hormonlarının fazla salgılandığı hipertiroidi durumunda belirtiler şunlardır:


Çarpıntı


Yüksek tansiyon


Terleme


Sinirlilik


Huzursuzluk


Sıcak ve nemli deri


Sıcağa tahammülsüzlük


Kilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama)


Ellerde titreme


Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme


Derinin incelmesi


Geçmeyen ishal


Göz bulguları (gözlerde büyüme)


Parlak ışığa duyarlılık


Uykusuzluk


Adet düzensizliği, adet görememe


Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)


Tiroid hormonlarının az çalıştığıhipotriodi belirtileri şunlardır:


Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık


Depresif bir hal ve mutsuzluk


Soğuk ortamlara tahammülsüzlük


Ellerde ve ayaklarda ödem


Terlemenin azalması


Ses kısıklığı


Kabızlık


Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı


Unutkanlık, konsantrasyon azalması


Erkelerde ergenlik gecikmesi


Kadınlarda adet süresi ve sıklığının azalması veya yokluğu


Bunların dışında hastalar tiroid bezinin büyüdüğü durumlarda boyunlarında şişlik fark edilebilir.


 


Tanı Yöntemleri


Öncelikle hekim tarafından boyun bölgesine elle muayene yapılır. Daha sonra kan testi istenir ve vücuttaki TSH, T3, T4 ve gerekirse tiroid otoantikorlarına bakılır. Tiroid bezinin yapısını ve nodül varlığını görmek için tiroid ultrasonografisi ve sintigrafisi çekilir. Nodüllerle ilgili daha ayrıntılı inceleme için iğne biyopsisi uygulanabilir.


 


Çeşitleri


 


Tiroit bezlerindeki hastalıklar anatomik ve fonksiyonel (işlevsel) olarak iki grupta toplanıyor. İlk grupta trioid bezinin anatomik özelliklerine bağlı hastalıklar yer alıyor. Bunlardan en bilineni ise bu bezin büyümesiyle ortaya çıkan guatr hastalığıdır.


 


Tiroit bezinin fonksiyonu ile ilgili durumlar ise farklı adlandırılır. Tiroit bezi normalden az çalıştığında “hipotiroidi”, fazla çalıştığında ise “hipertiroidi” oluşur.


 


Tiroit hastalıkları ayrıca iyi huylu ve kötü huylu olarak da sınıflandırılabilir.


 


İyi Huylu Tiroit Hastalıkları


Tiroit bezinin büyümesiyle ortaya çıkan guatr hastalığında tiroit içinde bir veya birden fazla yumru oluşabilir. Buna tıp dilinde verilen isim; “Nodüler Guatr”dır.


 


İyi huylu hastalıkların ikinci grubunda ise hormonun az ya da çok salgılanmasına bağlı işlev bozuklukları yer alır. Tiroit hormonunun aşırı salgılandığı duruma zehirli guatr ya da hipertiroidi denir. Az salgılanma durumuna ise hipotiroidi adı verilir.


 


Bazı durumlarda hem guatrın büyümesi hem de işlevsel, yani hormonal bozukluk birlikte görülebilir. İyi huylu hastalıkların diğer grubu ise tiroidin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan Hashimoto tiroiditi hastalığıdır.


 


Kötü Huylu Tiroit Hastalıkları


Kötü huylu tiroit hastalıkları ise tiroit kanseri ve “papiller” ve “folliküler” tiroit kanserleri olarak başlıca iki gruba ayrılır.http://www.doktorumdanhaberler.com/haber-tiroid-nedir-belirtileri-nelerdir-tani-yontemleri-nelerdir-5614.html