ÜREMENİN KORUNMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

ÜREMENİN KORUNMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

40 yıldan uzun süredir kanser tedavilerindeki yenilikler ve özellikle kemoterapi alanındaki gelişmeler sayesinde yaşam sürelerinde önemli düzeyde uzamalar sağlandı. Ancak kanser tedavilerinin doğurganlığı olumsuz etkilediği de bir gerçek. Bazı kanser tedavilerinin ardından yaşana http://www.doktorumdanhaberler.com/haber-uremenin-korunmasI-icin-neler-yapIlmalIdIr-5466.html