Haberler

Solunum Probleminiz Varsa Çözüm: Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner Rehabilitasyonun, kronik solunum hastalığı olup,semptomatik ve sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri azalmış olgularda kanıta dayalı, multidisipliner ve kişiye özel bir tedavi yaklaşımı olduğunu ifade eden Fizyoterapist Özge Anar ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fırat Altayyöntemle ilgili olarak şu bilgileri verdi:


 


“Eğer uzun süreli akciğer hastalığı  yada başka nedenli  solunum probleminiz  varsa, nefes darlığını fazla hissetmiyor olsanız bile, giderek  hareket etmeniz veya normal günlük aktivitelerinizi yapmanız güçleşir. Çok kolay  yorulur ve sıklıkla dinlenmek  zorunda hissedersiniz.


 


Nefesin yetmemesi hissi çok korkutucu olabilir; hastada bu durumda panik ve gerginlik başlar, çok gerekmedikçe hareket etmemeyi tercih eder. Bu da hastalığın  ağırlaşmasına neden olabilir.Pulmonerrehabilitasyon tedavisi ile doğru nefes alma  teknikleri   sayesinde nefes darlığınızla başa çıkabilmeyi öğrenebilir ve  kontrollü egzersiz tedavileri ile aynı zamanda kendinizi daha güçlü ve sağlıklı hissedebilirsiniz.


 


Kronik akciğer hastalıklarında  ve kronik solunum problemlerinde bütün ilaçları düzenli kullanıp, tüm kontrollere  gitseniz bile  yine de  günlük hayatta  giderek yavaşladığınızı, çabuk  yorulduğunuzu ve akciğer kapasitenizin  her yıl biraz daha azaldığını, göğüs kafesinizin giderek daraldığını  hissedersiniz. İlaçların etkisi  sizin akciğer kapasitenizi belirgin derecede  artırmaz, sadece olduğu haliyle koruyabilir. Oysa pulmonerrehabilitasyon tedavisi sayesinde olduğunuz yerde saymaz, gelişme kaydedersiniz.


 


KİMLER PULMONER REHABİLİTASYONDAN FAYDALANABİLİR?


 1. Obstrüktif akciğer hastalığı olanlar
 2.  

KOAH prevelansı artmakta olan kronik, progressif ve irreversibl bir hastalıktır. Hastalık nedeniyle yaşamın ilerleyen dönemlerinde çeşitli semptomlar ortaya çıkmakta ve bu semptomlar nedeniyle yetersizlikler oluşmaktadır. Sonuçta ise hastaların yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Kronik hastalıklarda uygulanan rehabilitasyon programları hastaların hastalıklarına uyumunu arttırarak yaşam kalitesini yükseltir. Rehabilitasyon uygulamalarının en önemli amacı hastaların hastalıkları üzerinde kontrol sahibi olmaları ve fonksiyonel bir yaşam sürmeleridir. Araştırmalar pulmonerrehabilitasyonun en çok KOAH hastalarında başarılı olduğunu göstermiştir.


 


Astım, değişik uyaranlara karşı artmış havayolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Astım düşünülen hastaların fizik incelemede; siyanoz, taşikardi, akciğerlerde hava hapsinin artışı, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, interkostal/ suprasternal/subkostal çekilmeler, konuşmada güçlük gibi bulgular yönünden dikkatle incelenmeleri gerekir.


 


Astım, hastaların günlük yaşamları üzerine belirgin etki yapabilen çocukluk çağı hastalıkları içinde en sık görülenlerden biridir. Bu hastalarda egzersiz, bir yandan havayolu rezistansında artışı provake ederek bronkospazma neden olabilirken, diğer taraftan düzenli fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlere katılım aerobik kapasite, vücut kompozisyonu, esneklik, kas kuvveti ve psikolojik durumu içeren genel sağlık durumu üzerine olumlu etkiler yapmaktadır.


 


 


Bronşiektazi balgam üretimi ve tekrarlayan enfeksiyonla birlikte havayolunun kalıcı genişlemesi durumudur. Bronşektazide cerrahi artık çok sık uygulanmamaktadır. Fakat maksimal ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan lokalize bronşektazide cerrahi düşünülmektedir.Bronşektazi cerrahisi sonrası hastalara, standart akciğer rezeksiyonundan sonra uygulanan tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Erken mobilizasyon, agresifpulmoner temizlik, göğüs fizyoterapisi ve beslenme desteği önemli konulardandır.


 


Operasyon öncesi ve sonrası uygulanan pulmonerrehabilitasyon programı; egzersiz ve inspiratuar kas eğitimini, ventilasyonu arttıran teknikleri, hava yolu temizleme tekniklerini ve hasta eğitimini içermektedir.


 


KİSTİK FİBROZİS:


Kistikfibrozis (KF)’li hastaların havayollarındaki sekresyonlar kalınlaşarak sık akciğer enfeksiyonuna neden olur. Tekrarlayan enfeksiyonlar, akciğer hasarına ve diğer akciğer hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açar. Pulmonerrehabilitasyon, KF tedavisinde tamamlayıcıdır ve havayollarının temizlenmesinde, nefes darlığının giderilmesinde ve göğüs ekspansiyonunun artırılmasında önemli role sahiptir.


 


Kistikfibrozisli hastaların pulmoner rehabilitasyonu postüral drenaj, perküsyon ve vibrasyon gibi kişi bağımlı yöntemleri; otojenik drenaj ve aktif solunum teknikleri döngüsü gibi kontrollü solunum egzersizlerini; pozitif ekspiratuar basınç, hava yolunda osilasyon sağlayan cihazlar ve yüksek frekanslı göğüs duvarı osilatörü gibi solunum yollarının temizlenmesinde yardımcı cihazların kullanımını içerir. Tüm bu yöntemlere bozulmuş postür ve kısalan yardımcı solunum kaslarına yönelik egzersizler de entegre edilmelidir.


 


 1. Restriktif akciğer hastalığı olanlar

İntertisyel akciğer hastalıkları


İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İAH) akciğeri diffüz olarak etkileyen, akciğer parankiminde değişik derecelerde inflamasyon, fibrozis ve yapısal bozulmaya neden olan, akut ya da kronik seyirli bir grup hastalıktır. Aslında bu hastalıklarda interstisyumun yanı sıra alveol boşlukları, küçük hava yolları, damarlar, hatta plevra tutulabilmektedir. İAH grubuna giren çok fazla hastalık vardır. Bunların bir kısmı çevresel ya da mesleki etkilenmeler, ilaçlar veya radyasyona bağlı süreçler ve infeksiyonlar gibi etyolojisi bilinen olaylar, bir kısmı sarkoidoz, kollagenvasküler hastalıklar gibi akciğer tutulumu olan sistemik hastalıklar, bir kısmı da akciğere özel idiopatik süreçlerdir.


 


Nöromuskuler hastalıklar


Nöromüsküler hastalıklar kasları, sinirleri ya da sinir-kas kavşağını etkileyen bir grup hastalıktır. 


 


Göğüs Duvarı Hastalıkları


 1. Diğer

Akciğer maligniteleri


Primerpulmoner hipertansiyon


Pre-post cerrahi


Ventilatöre bağımlı hasta


Obezite ilişkili akciğer hastalıkları


 


Pulmoner Rehabilitasyonun İçeriği


 • Solunum  sıkıntısıyla başa çıkabilmek için çeşitli nefes teknikleri  yanı sıra balgam çıkarma, doğru ve efektif öksürme   tekniklerinin öğretilmesi 
 • Solunum kaslarını ve  genel vücut  kaslarını  güçlendirici, kondüsyonu artıcı kişiye özel egzersiz  programları (bilgisayar programıyla yönetilen  özel egzersiz bisikleti, yürüyüş bandı ve kol ergometrisi eşliğinde,)
 • Sırt ve göğüs kaslarını güçlendirici elektrik akımı uygulamaları bulunan kapsamlı bir program şeklindedir.

 


Pulmoner Rehabilitasyonun Tedaviye Katkıları Nelerdir


 • Egzersiz kapasitesinde artma
 • Yaşam kalitesinde iyileşme
 • Hastane başvuruları ve hastane yatış süresinde azalma
 • Üst ekstremiteendurans ve güçlendirme eğitimi ile kol aktivitelerinde artış

 


Pulmoner rehabilitasyonda kazanımlar rehabilitasyon sonrasında da devam eder.


http://www.doktorumdanhaberler.com/haber-solunum-probleminiz-varsa-cozum-pulmoner-rehabilitasyon-5425.html

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu