Skolyoz Çocukları da Tehdit Ediyor

Skolyoz Çocukları da Tehdit Ediyor


Fizik Tedavi – Rehabilitasyon Uzmanı Dr.İskender Akan skolyozda erken tanının oldukça önemli olduğunu belirterek skolyoz, tanı, tedavi konusunda merak edilenleri anlattı.


 


Skolyoz nedir? 


Sıklıkla kız çocuklarında görülen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen skolyoz, Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon kişide görülmektedir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bu hastalık genellikle 10’lu yaşlarda, nedeni tam olarak bilinmeyen ya da anne karnındaki etmenler nedeniyle doğuştan itibaren bulgu veren gruptan oluşur. 


Skolyoz tedavisindeki en önemli amaç, eğimin ilerlemesini durdurmak ya da azaltmaktır. Bu nedenle skolyozda erken tanı oldukça önemlidir. Bu rahatsızlığın erken tanısında ailelerin çocuklarını gözlemelerinin yanında, okul tarama çalışmaları yapılması ve aile hekimlerinin dikkatli olması da büyük önem taşır..


     Omurga, göğüs kafesi ve gövdenin şeklinde ve duruşunda olan değişiklikleri içeren bir terimdir. Omurganın bir bölgesinin orta hattan 10 derece ve üzerinde eğilmesi durumunda eğim, yana (lateral) kavislenme, kendi etrafında dönme (rotasyon) veya ön-arka doğrultuda normal eğimlerde bozulma (kifoz veya lordoz) şeklinde olabilir. Sıklıkla üç boyutlu, torsiyonel deformite şeklinde görülür. 


Skolyoz neden gelişir?

      Doğumsal omurga kemik bozuklukları, travmalar, tümörler, nörolojik hastalıklar, kas hastalıkları, bacaklarda boy farkı varlığı gibi nedenlerle gelişebilir. Genetik faktörlerin rolü de olabilir.  Birden çok sebebin birlikte etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak sıklıkla neden belirlenemez. Bu durumda tabloya “idiyopatik skolyoz” adı verilir.


Ne sıklıkta görülür?

    Toplumda sıklığı yüzde 0,93-12 arasındadır. 10 derece ve üzerindeki eğriliklerin görülme sıklığı yüzde 2-3, 20 derece üzerindekilerin yüzde 0,3-0,5 , 40 derece üzerinde olanların ise yüzde 0,1’den daha azdır. Tanı konan idiyopatik skolyozlu hastaların yüzde 10’unda konservatif tedavi yeterli iken, yüzde 0,1- 0,3’ünde cerrahi düzeltme gerekir. Skolyoz, kızlarda daha sık görülür. Kızlarda Cobb açısı 10-20 derece arası olan hafif skolyozlar 1.3 kat daha sık iken, 20-30 derece açılı olan orta şiddetteki skolyozlar 5.4, 30 derece üstü olan şiddetli skolyozlar ise 7 kat daha sık görülmektedir.


Ne zaman gelişir?

    Skolyoz, gelişimin en hızlı olduğu dönemler olan, yaşamın 6- 24. ay, 5-8. yaş ve 11- 14. yaşları arasında daha sık gözlenir. Ergenlik döneminde hastalığın ilerlemesi hızlanır, omurga büyümesi durduktan sonra ise ilerleme potansiyeli azalır. Erişkinlerde 50 derecenin üzerindeki idiyopatik skolyozlularda travmaya bağlı omurlarda çökme, kayma sonucu açıda ilerleme görülebilir. 30 derecenin altındaki idiyopatik skolyozlarda eğrilik ilerleyebilirse de, daha seyrek ve daha düşük derecelidir.


Belirtiler nelerdir ?

Skolyoz en çok görünüş bozukluğuna sebep olur. Bir omuzda düşüklük, kürek kemiklerinde asimetri, kaburgalarda dönüklük sebebiyle sırtta veya göğüs ön duvarında kabarıklık şeklinde gözlenir. Sırt plilerinde asimetri,omuzlar veya kalçalardan birinin yüksekte olması, bir dirseğin gövdeye diğerine göre daha uzakta durması ile fark edilebilir .


      Düşük açılı skolyozda ağrı nadirdir. İleri açılı skolyozda omurilikten çıkan sinirlerin basısıyla ya da gergin kaslarda spazma bağlı ağrı olabilir. Deformite, göğüs kafesinde fonksiyonel biyomekanik sınırlama yapar. Egzersiz kapasitesinde, genel fitness durumunda, iş yapabilme potansiyelinde azalmaya neden olur. Yaşam kalitesini etkileyen bir engel sebebidir.


 TANI:

     Hekimin klinik muayenesi ve ayakta çekilen ve tüm omurgayı içine alan röntgen filmleri ile kolayca konabilir.Bu grafilerde eğriliğin başladığı ve bittiği omurlar arasındaki sapma ( Cobb ) açısı ölçülür.Bu açı,hasta için belirlenecek tedavi yönteminin seçiminde ve hastalığın takibinde çok önemlidir.


TEDAVİ

Amaç erken tanı ve tedavidir. Tanı konulduğu yaş, cinsiyet, açının büyüklüğü, ergenlik döneminde, öncesinde ya da sonrasında olmak tedavideki seçimleri, izlenme aralıklarını belirler. Eğimin ilerlemesini durdurmak, hatta azaltmak, solunum fonksiyon bozukluğu gelişmesini önlemek ve tedavi etmek, omurga kökenli ağrı sendromlarını önlemek ve tedavi etmek, estetik duruş düzeltmelerini sağlamak tedavi amaçlarıdır. 


 Konservatif tedavi gözlem ve düzenli klinik izlemdir.Skolyoz açısının 20-30 derecenin altındaki ve iskelet gelişimini tamamlamaya yakın olgularda uygulanır.Fizyoterapide kişiye özel egzersizler, postür, yürüme, solunum egzersizleri, (denge) rehabilitasyonu,, fizyoterapötik inhibitör teknikler, rotasyonel egzersizler uygulanır. Günde ya da haftada birkaç kez ayaktan egzersiz programı, grup egzersizi ya da klinikte yatarak yoğun eğitim programı uygulanır. Tedavide manuel terapi yöntemleriyle kısa süreli mobilizasyon, yumuşak doku serbestleştirme tekniklerinden de yararlanılır. Yüzme ,yoga da tercih edilen yöntemlerdendir. Spor yapmaya özendirmek beden algısının düzelmesine yardımcı olacaktır. Sadece temas gerektiren yarışma sporlarından kaçınmak gerekebilir.


    Üç boyutlu egzersiz tedavisi ile skolyozun ilerlemesinin durdurulabileceği, düzeltilebileceği ve cerrahi tedavi oranlarının azaltılabileceği ortaya konmuştur.Bu egzersizler arasında SCROTH EGZERSİZLERİ son zamanlarda çok popüler olmuştur.Kliniğimizde uyguladığımız bu teknikle bizde çok iyi sonuçlar almaktayız.


 Korse skolyoz açısının 30 derecenin üzerindeki ve büyümenin devam ettiği olgularda ve kişiye özel düzeltici korseler uygulanır. Korse çıkarıldığı aralarda egzersiz sürdürülür. 


 Cerrahi:Skolyoz açısının 45-50 nin üstünde ve büyümenin devam ettiği olgularda düşünülür.Cerrahi yöntemlerden en sık kullanılanı,eğriliğin artmasını önleyen,ancak omurganın hareketliliğini de kısıtlayan bir metal çubuk yerleştirilmesidir.Cerrahiden sonra korse kullanımı gerekebilir.


  Hastalığın ve tedavilerin getirdiği sınırlamaları psikolojik olarak kabul etmek,genellikle ergenlik çağındaki hastalar için zordur.Tedavinin bu zorluklarına alışmada psikolojik destek ve çocuk-aile-hekim işbirliği önemli rol oynar.


DAHA FAZLASI İÇİN

 

ATASAM ATAKUM TIP MERKEZİ

FizikTedavi – Rehabilitasyon Uzmanı

 Dr. İskender Akan


Skolyoz Cocuklari da Tehdit Ediyor


  


 http://www.doktorumdanhaberler.com/haber-uzm-driskender-akan-uyariyor-skolyoz-cocuklari-da-tehdit-ediyor-5508.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.