Psikiyatri Uzmanı Dr. Birsen Kocamanoğlu: Sınav Kaygısı Başarıyı Engelliyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Birsen Kocamanoğlu: Sınav Kaygısı Başarıyı Engelliyor


 


 Eğer siz de Karın ağrısı, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, aşırı heyecan, çarpıntı, bulantı, kusma, nefes darlığı, terleme hissediyorsanız sınav kaygınız var demektir.


 


 Sınav kaygısı sınava girecek olanların kabusu olmaya devam ediyor.


 


 


Atakum Atasam Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Birsen Kocamanoğlu Sınav Kaygısı, belirtileri ve sonuçları ile ilgili önemli bilgiler verdi:


 


Öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan kaygı olarak tanımlanır.


 


Öğrencinin sınavda başarısız olma korkusu strese yol açar. Beyinde stres hormonlarının salgılanması ile oluşan adrenalinin etkisi ile bireyde bilgileri hatırlayamama ortaya çıkar. Bununla beraber panik ve heyecan duygusu oluşur.


 


Aslında hafif düzeyde kaygı sınavda başarılı olmak için gereklidir. Çünkü hafif sınav kaygısı olmayan öğrenci derslerini ciddiye almayacak ve derslerine çalışmayacaktır.


 


İleri düzeyde yaşanan sınav kaygısında öncelikle kaygının nedenlerinin farkına varıp sınav kaygısının varlığını kabul ederek onunla baş etmeye başlayabiliriz.


 


Sınav kaygısının özel nedenleri: 


 • Mükemmeliyetçi kişilik yapısı, kaygılı kişilik yapısı.

 • Öğrencinin ulaşamayacağı hedef belirlemesi.

 • Plansız programsız ders çalışma alışkanlığı.

 • Ailenin ve çevrenin öğrencinin potansiyelinden fazla beklenti içerisinde olması.

 • Ailenin öğrenci başkaları ile kıyaslaması.

 • Başarısız olma korkusu.

 • Ailesi tarafından başarısız olursa sevilmeyeceğini düşünmesi.

 • Sorumluluklarını zamanında yerine getirmeme.

 • Başarıyı kişiselleştirmesi (bazı öğrenciler yaklaşan sınavdaki başarı düzeyini genel leyerek bunun kişiliğinin başarı ya da başarısızlığı olarak değerlendirilebilir bu durum değerlendirilme korkusuna ve sınavın sürecinden çok sınavın sonucunu odaklanmayı?)

Hafif düzeyde sınav kaygısı: 


 • Kontrol edilebilir

 • Dikkat arttırır

 • Zamanı doğru kullanma becerisi geliştirir

 • Motivasyon sağlar

 • Hatırlamayı kolaylaştırır

 • Yoğun kaygı ise sınav kaygısı olarak adlandırdığımız problem olan kaygı düzeyidir.

 • Yoğun sınav kaygısı

 • Kontrol edilemez

 • Unutkanlığa sebep olur

 • Öğrenileni kullanamama ya

 • Dikkatin fiziksel belirtilere kaymasına

 • Karar vermekte zorlanmaya

 • Konsantrasyon bozukluğuna neden olur

Sınav kaygısında yaşanan belirtiler


Çocukta zihinsel, duygusa,l fizyolojik, davranışsal değişimler m.g


 


Zihinsel belirtiler:


 • Felaket yorumları içeren tüm inanç ve düşüncelerdir

 • Bu da kendini aşırı gözlemeyi unutkanlığa ve dikkatini toplamada sınav soruları okuyup anlama da düşüncelerin organize etmede soruları cevaplarken anahtar kelimeleri konuları hatırlamada güçlük neden olur.

 • Olumsuz yorumlar içeren inanç ve düşünceler.

 • Zihinsel açıdan aşırı uyarılmışlık hali.

 • Düşüncelerini toparlayamama ifade etmede güçlük unutkanlık öğrendiklerini hatırlayamama

 • Anlamada güçlük çekme

 • Düşüncelerini organize etmede güçlük zorlanma

 • Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü

 • Kendini aşırı gözlemlemehttp://www.doktorumdanhaberler.com/haber-psikiyatri-uzmani-dr-birsen-kocamanoglu-sinav-kaygisi-basariyi-engelliyor-5655.html