Haberler

Atasam Tıp Merkezi doktorlarından Uzm.Dr. Neşe Birinci Sağlam Çocuk İzlenimini anlatıyor

Bütün yenidoğanların ve çocukların belirli aralıklarla çocuk hekimi tarafından sağlam çocuk takibinin yapılması gerekmektedir.


 


Tüm çocukların büyüme ve gelişiminin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir çocuk sağlığı izlemi hizmetidir.


Büyümenin ve gelişmenin izlenmesi, yaşa uygun beslenmenin sağlanması, aşılama, sağlık eğitimi, hastalıkların erken tanısının konulması ve hastalıkların erken dönemde tedavi edilmesi için sağlam çocuklar mutlaka takibedilmelidir.


Bunda amaç çocuğun her açıdan sağlıklı büyümesinin sağlanması, motor duygusal ve entelektüel gelişimini engelleyecek sorunların fark edilerek önlenmeye çalışılması, aileye beslenme, kazalar ve çocuk bakımı açısından eğitim verilmesidir.


 


İlk izlemler doğum sonrası 24 saat içinde ve taburcu olurken yapılır. Daha sonra bebek 5 ve 7. günlerde tekrar görülür. İzlemler ilk 6 ay ayda bir, 6-12. aylarda 3 ayda bir, 13-36. aylarda 6 ayda bir, okul öncesi dönemde yılda bir, okul çocuğu ve ergenlerde ise 1-2 yılda bir devam etmelidir.


Doktor kontrolü için hasta olmak şart değil


Çocuk sağlığı izlemleri çocuklar için uygun bir ortamda, yeterli zaman ayrılarak yapılır. Anne-baba, varsa bebeğin bakıcısı ya da bakımına yardımcı olan kişiler ile birlikte olunması önemlidir. Sağlam çocuk izleminin amacına ulaşabilmesi için 20-30 dakika sürmesi gerekir. İzlemler sırasında düzenli kayıt tutulmasına özen gösterilir.


 


Çocuk sağlığı izlemi öykü/görüşme, gelişimin değerlendirilmesi, fizik muayene, gözlem, taramalar, aşılama, danışmanlık ve sağlık eğitimini kapsar. Muayeneye her seferinde iyi bir öykü ile başlanır. Çocuğun şikayeti olup olmadığına bakılmaksızın her ziyarette tam bir fizik muayene yapılır.


 


Boy, vücut ağırlığı, baş çevresi ölçümleri yapılıp büyüme izlem kartına işlenir ve yorumlanır. Aynı zamanda aile ve çocuk ilişkisi de gözlemlenir. Çocukların yaşlarına uygun bazı taramalarının yapılması sağlam çocuk takiplerinde çok önemlidir.


 


http://www.doktorumdanhaberler.com/haber-atasam-tip-merkezi-doktorlarindan-uzmdr-nese-birinci-saglam-cocuk-izlenimini-anlatiyor-5408.html

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu