Haberler

Asistan Hekimler Mobbing’e ve Ağır Çalışma Şartlarına İsyan Etti

 


Samsun Tabip Odası’nda Oda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Funda Furtun ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Aktaş ile birlikte bir basın açıklaması yapan Asistan Hekimler sorunlarını dile getirerek çözüm istedi.


GENÇ HEKİM ÖLÜMLERİ KAYGILARIMIZI ARTTIRIYOR


Bası toplantısında sorunlarını ve taleplerini dile getiren Asistan Hekimler yaptıkları basın açıklamasında  şu ifadelere yer verdi:


“ Öncelikle yakın zamanda kaybettiğimiz asistan hekim arkadaşımız Mustafa Yalçın için son derece üzgün olduğumuzu belirtiyor, yakınları ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz. Uzun yıllardır var olan, ancak mevcut sağlık politikalarının bir yansıması olarak her geçen gün derinleşen asistan hekim sorunları ve son yıllarda giderek artan genç hekim ölümleri kaygılarımızı arttırıyor.


 


Asistan hekimler olarak 6 yıl süren zorlu bir tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık sınavı hazırlık süreci sonrası büyük umutlar ve istek ile başlanan, eğitim almak üzere gelinen hastanelerde ilk iş gününden mezuniyete kadar 36 saate varan çalışma süreleri, ücretli nöbet ertesi izin hakkının yok sayılması, görev tanımı dışındaki angarya işleri yapma zorunluluğu ve mobbingevaran birçok sorun ile karşıkarşıya kalmaktayız.


 


İNSANLIK DIŞI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDENİYLE ASGARİ SOSYAL HAYATI BİLE YAŞAYAMIYORUZ


 


Büyük bir çoğunluğumuz özellikle asistanlığın ilk yıllarında ayda 15 nöbete varan ve adına eğitimin bir gerekliliği denileninsanlık dışı çalışma saatleri nedeniyle asgari sosyal hayatı yaşamayı dahi mümkün kılmayan, ruhsal birçok sıkıntıya neden olan dönemlerden geçmektedir.


 


Mevzuatta “gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez” ifadesi yer almasına rağmen başhekimlere kurumda hizmetin aksamaması gerekçeleriyle nöbet ertesi dinlenmesi gereken hekimi mesaiye devam ettirme yetkisi verilmektedir. Bu yetki ilepandemi döneminde yapılan görevlendirmelerden de anlaşılacağı üzere hizmetin devam ettirici işgücü olarak görülen asistan hekimlere nöbet ertesi izin hakkı kullandırılmamaktadır. Çalışma saatlerinin uzunluğu düşünüldüğünde hem asistan hekimin kişisel sağlığı hem de hastalarımızın sağlığına zarar veren bu uygulamalardan, mevcut hali ile dahi yetersiz olan ücretlerimizdenkesinti yapılmasından vazgeçilmesini talep ediyoruz.


 


UZMANLIK EĞİTİMİMİZ  GERİ PLANA ATILIYOR


Eğitimin öncelikli olması gereken hastanelerde sorumlu olduğumuz uzmanlık eğitiminin geri plana atılmasını, anayasal bir hak olan eğitim hakkının gaspı olarak görmekteyiz. Asistan hekimler olarak uzmanlık eğitiminin en başında dahipolikliniklerde, servislerde tek başımızakoca yükler sırtlanıyoruz.  Eğitici yönlendirmesi ve denetimi olmadan hasta muayenesi yapmak, performans sistemi ve kışkırtılmış sağlık talebinin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda bırakılıyoruz. Hasta yakınlarının ilk muhatabı olarak da en çok şiddete maruz kalanlar oluyoruz.


 


Çoğu sağlık kurumunda yoğun çalışma şartları altında ezilirkenakademik çalışmalara gereken zamanı ayıramıyoruz. Eğitim seminerleri, vaka tartışmaları dahi sağlık hizmetini aksatmamak adına yemek saatlerinde ve mesai bitimlerimizde yapılıyor. Bir kere daha hatırlatıyoruz asistan hekimler tıpta uzmanlık eğitimi almaya gelmiş öğrencilerdir. Eğitim süresinin büyük bir kısmı öğrenmek ile geçmelidir. Asistan hekimler sağlık hizmetinin temel taşı değildir, bu yük için asistan hekimin omzu uygun değildir.


 


SORUNLARI DİLE GETİRDİĞİMİZDE MOBBİNGE UĞRUYORUZ


Tüm bu sorunları dile getirildiğinde ise “öğretmemek”, eğitim süresini uzatmak, fazla nöbet yazmak gibi birçok tehditle karşı karşıya kalıyor, mobbinge uğruyoruz.Büyük istekle ve umutla geldiğimiz hastanelerdekieğitim sürecimiz bir an önce daha rahat edeceğimizi umduğumuzuzmanlık kıdemine ulaşmaklakurtulacağımızı düşündüğümüz süreçlere dönüşüyor.


 


Dinlenme, hastalık, evlilikve yıllık izin haklarımızı kullanmanın süresi, zamanı, hatta ve hatta kadın asistan arkadaşlarımızın çocuk sahibi olma isteklerinin dahi emir-komuta zinciri ile kontrol edilmeye çalışıldığı bir çalışma düzeni bizleri tüketiyor. Ve Türkiye’nin birçok ilinde asistan hekimlerin çığlığı yükseliyor; bıçak kemiğe dayandı!


 


TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA NİTELİKLİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VERİLSİN VE DENETLENSİN


 


Bizler, bu ülkenin genç hekimleri, yurttaşlarımızın sağlıklarının geleceği olanasistanlar olarak;


 


Tüm eğitim kurumlarında nitelikli tıpta uzmanlık eğitimi verilmesini ve düzenli periyotlarla TUK tarafından denetlenmesini,


Koşulsuz nöbet ertesi izin hakkının uygulanmasını,


Temel ücretlerin yaşanabilir seviyeye çıkarılmasını,


Pandemi ve sonrasında bölüm içi iş dağılımının adil bir şekilde yapılmasını,


Sağlıkta mobbingin son bulmasını, bu konuda bütün meslektaşlarımızın üzerine düşen görevi yerine getirmesini,


Mobbinge karşı şikâyet,denetleme ve cezalandırma mekanizmalarının uygulamaya sokulmasını,


Tıp eğitimini yaralayan üniversite özerkliğine müdahale ve sözleşme dayatılmasından derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.


http://www.doktorumdanhaberler.com/haber-asistan-hekimler-mobbing-e-ve-agir-calisma-sartlarina-isyan-etti-5365.html

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu