2021'de Türkiye'yi astrolojik açıdan neler bekliyor?

2021’de Türkiye’yi astrolojik açıdan neler bekliyor?2021de Turkiyeyi astrolojik acidan neler bekliyor

class=”cf”>

Bu dönemin odak noktası finansal konularda yeni bir yapılanmamın içine girileceğidir. Bu yapılanma içinde diğer ülkelerle kurulacak olan finansal –ticari ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Bu düzenlemeler keyfi yapılan değil daha çok mecbur bırakılan düzenlemelere işaret eder.

Vergilerde yeni düzenlemeler, yeni vergilendirme modelleri, yeni vergi türleri de gündeme gelebilir sık sık. Bankacılık sisteminde ki faiz sisteminde de aynı şekilde radikal değişikliklere gidilebilir. Aynı şekilde sigorta sisteminde de bir dizi yeni kurallar ve yapılandırmalar olmasını bekleyebiliriz. Emeklilik konusu, sigorta primleri, sağlıktan yararlanma şekilleri…vb daha birçok konuda yapılanmaya doğru gidebiliriz.

Mayıs – Haziran- Temmuz progres Ay Güneş ile kare yapacak. Seçim ihtimaline işaret edebilir.

Ocak ve Eylül ve Kasım ayları çok ama çok önemli aylar. Pluton gezegeni, Türkiye’nin hem Satürn hem de Merkür’ü ile kare açı yapacak. Eğitim ve sınav sisteminin değişmesi, ikili anlaşmalar, diplomatik ilişkilerin dikkatli yönetilmesi gereken bir zaman dilimi. Yine bu tarihler ekonomik anlamda büyük değişimlerin meydana gelebileceği, ekonomik sistemlerin değişebileceği, faiz oranları, vergiler, bankacılık işlemleri için alınan ücretlerde büyük değişimler. Çok büyük çok önemli insanların vefatları, çok önemli insanların ama. Ciddi ekonomiyi ilişkilendiren diplomatik krizler. Başka ülkelerden gelen baskılar, yaptırımlar olarak karşımıza çıkıyor. Borsada, piyasalarda çok büyük hareketler, çok büyük dalgalanmalar.

18 Ocak civarında transit Neptün, Türkiye’nin ilerletilmiş Neptün’ün tam üzerinden geçecek. Büyük ilişki skandalları, ifşa konuları gündeme gelebilir. Bu tarihlerde biz, başka komşu ülkelere büyük yardımlar yapabiliriz.

Ocak- Eylül- Ekim ayı muhalefet açısından önemli bir ay; istifalar, görev değişimleri söz konusu olabilir. Pluton, Türkiye’nin Merkürü ile sert açıda olacak. Anlaşmaların bozulması, iletişim-bilgi güvenliği konusunda ciddi büyük krizlere işaret ediyor olabilir.

19 Mart ve 8 Kasım civarı; (Uranüs ay düğümleri ile olumlu kontak) bilimsel ve sağlık alanında olumlu güzel gelişmeler. Tedavi, hastane, aşı.

Mart ve Nisan- Temmuz ekonomik açıdan yine hareketli bir zamana işaret ediyor. Kur dalgalanmaları olabilir.

class=”cf”>

Türkiye’nin yıllık haritasında ise;

class=”cf”>

Türkiye’nin 2020 – 2021 güneş dönüşü haritasında Yay burcu yükselmekte. Bu da demek oluyor ki 1 senelik süreçte Türkiye gündeminde çok fazla Yay semboliği çalışacak demektir. Nedir Yay burcu? Din, uluslararası seyahatler, askeri tüm konular, medya, üniversiteler, akademik çevre, spor dünyası, uluslar arası ticaret, at yarışları, hipodrom, filozoflar, hacılar, hac ile ilgili her türlü konu, turizm, hukuk, reklam, dış işleri, akademik yayınlar ve konular, ilahiyat fakülteleri, hakimler, savcılar, adalet, göç gibi alanları sembolize etmektedir. Bu konular sık sık gündemimizde yer alacak demektir. Ve yükselenle temsil edilen alanda güney ay düğümü bulunmakta. Güney ay düğümü her zaman dikkat etmemiz gereken, bizi kayıplara götürecek olan konuları temsil eder. Yay burcunun gölge yönlerine sene boyunca dikkat edilmesi gerek. Yay burcunun en önemli gölge yönü ise fanatik davranmaktır. Demek ki sene boyunca fanatik çıkışlar, fanatik gösteriler, fanatik çağrılardan uzak durmamız gerek. Yay burcu; uluslararası ilişkileri de temsil ettiğinden, 1 sene boyunca diğer ülkelerle kurulan ilişkilerde daha diplomatik ve sorunları çözen bir yerde durmakta önem kazanacaktır. Elbette 1 sene boyunca inançlar, din, farklı mezheplerle ilgili konularda da daha birleştirici, kapsayıcı olmakta önem kazanacaktır. Yine akademik çevre, üniversiteler ile ilgili konular, üniversite sınav sistemleri, hukukla ilgili konularda birtakım revizyonlarında olacağına işaret etmekte. Aynı şekilde askeri konular gündemde olacaktır. Askerliğin süresi, askerliğin şekli gibi konularda da bazı değişikliklere gidilmesi de olası. Yine Yay burcunun sembolize ettiği hukuk ve anayasal konularda da yeni düzenlemelerin olmasını pek tabii beklenen konular arasında yer almaktadır. Yine Yay burcu göç olayını temsil ettiğinden dolayı, bu sene ülkemize göç eden kişiler için yeni bir yapılanma ve de yeni göçlerde alabileceğimize işaret edebilir.

Yay burcunun yönetici gezegeni olan Jüpiter ise Oğlak burcunda ve haritanın 2. evinde yer almakta. Jüpiter haritada Pluton ve Satürn ile birlikte durmakta. 2. evin anlamı; ekonomik koşullar, kazançlar, üretim ve mali konularla ilgilidir. Özellikle Jüpiter ve Pluton’un yan yana olması çok önemli işaretler. Zira Pluton değişim ve dönüşümle ilgilidir. Ülkemiz yeni yaşında ekonomik güç elde etmek adına çok büyük değişimin içinde olacağını göstermekte. Bu değişimin olabilmesi içinde eski sistemlerden ve bakış açılarından kurtulup farklı metotlar deneneceğine işaret etmekte. Belki daha kuralcı, belki daha üretime yönelik, belki eskiden izlenen para politikaların dışına çıkıp farklı metotlar deneneceğine işaret ediyor olabilir. İşin içinde Oğlak olduğu için, sanayii yatırımları artabilir. Ama burada vergi ile ilgili düzenlemeler de olabilir.

Yay burcu Türkiye’nin ana haritasında 6. eve düşmektedir. Politik astrolojiye göre 6. ev; askeri konular, ordu, işçi ve çalışanlar, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, demektir. Tüm bu konularda yeni yapılanmalar, kuralların konması, düzenlemelerin gelmesi beklenmektedir.

class=”cf”>

Güneş ise bu sene 11. evde yer almaktadır. Güneş genel olarak amaç duygusu, hedeflenen konular, harekete geçilmesi planlanan nokta gibi düşünebiliriz. 11. ev ise, ülkenin müttefikleri, yasama organları, meclis, partiler, sivil toplum kuruluşları, borsa, ulusal hazine, ülkenin amaçları ve hedefleri demektir. Güneş’in 11. ev olan Bona Fortune yani iyi şans evinde olması harika! Ülkenin bu sene hedef ve amaçlarına ulaşacağına işaret etmektedir. Özellikle bu hedef ve amaç daha ekonomik anlamda olacağına işaret. Yalnız diğer taraftan bu sene ciddi ciddi hukuksal anlamda bir değişik için adımların atılacağı ve bunun içinde gerekli müttefiğin rahatlıkla toparlanabileceğini göstermekte.

Ay’ın da konumuna baktığımızda, Ay bu sene 29 derece Balık burcunda ve 4. evde yer almakta. 4. ev genel olarak muhalefeti temsil eder. Bunun yanı sıra yer altı kaynakları, topraklar ile de ilgilidir. 29 derece balık burcunda Scheat isimli bir yıldız bulunmakta. Bu yıldız boğulmalar, intiharlar ve gemi kazaları ile ilgili bir yıldızdır. Bu sene denizler ve sularla ilgili stresli durumlar olabilir. Gemi veya deniz araçları ile ilgili kazalar gibi. Yine gündeme çok gelebilecek intihar durumları söz konusu olabilir. Bir de astrolojik olarak 29. dereceler anaretik dediğimiz aslında tehlikeli derelerdir. Çünkü 29. derece bir burcun son derecesidir ve 1 derece sonra aslında yeni bir burca geçecektir. Bu yüzden bir sonlanma ve bitişi gösterir bize. 4. evde yer aldığından dolayı, muhalefetle ilgili önemli bitişlerin, sonlanmaların, ayrılıkların belki de olabileceğini düşünebiliriz.

Venüs haritanın tepe noktasında ve Terazi burcunda yer almakta 10. evde. Venüs ise haritanın 6. evini yani sağlık alanını yönetmekte. Sene boyunca Venüs’ün haritada güzel bir alanda ve güçlü olduğu bir burçta duruyor olması, sağlıkla ilgili kazanılabilecek zaferlere, güzel gelişmelere işaret etmekte.

class=”cf”>

PROGESS HARİTA;

Türkiye’nin progress haritasında Ay şuan Oğlak burcunda seyahat ediyor. 2 ay sonra ekonomik olarak ufak tefek rahatlamalar başlayacaktır. 2 ay sonra ilerletişmiş Ay’ın Kova burcuna geçişi ile birlikte, özgürlükler, insan hakları ki özellikle medya, sahne insanları, gençlerle ilgili konularda daha güçlü bir şekilde gündeme gelecektir. Elektronik veya teknolojik büyük yatırımlar gündeme gelecektir Şubat ayı itibari ile.

7 ay sonra, Haziran ve Temmuz ayları Ay ile Güneş arasında sert bir açı olacak progesste, bu erken seçime işaret edebilir. Ya da bu tarihlerde liseye kadar olan eğitim sisteminde birtakım majör değişiklikler söz konusu olabilir. Haziran ve Temmuz yatırımların karşılığını almanın zor olacağı aylar. Yatırımlar için uygun zamanlar değil.

AMERİKA;

Progress ay Kova burcunda seyahat edecek ve 6. evde. İsyanlar, orduda yapılanma, ordunun teknolojik olması. Haziran ayında olay yaratacak açıklamalar, ekonomik büyük bir kriz ve buhran.

Ocak ayında Ay kare Satürn; ülkenin depresif olması, çalışanların mutsuzluğu, işten çıkarılmaların, işsizliğin ciddi bir şekilde artması. Eğitimle ilgili kısıtlanmalar.

Şubat – Haziran ekonomik kriz.

Mart ve Eylül dışarıdan saldırılar, Neptün Kare Marshttps://www.hurriyet.com.tr/astroloji/2021de-turkiyeyi-astrolojik-acidan-neler-bekliyor-41701530