• qarin_mede_agrisi

  Kəskin qarın

  Kəskin qarın termini altında səbəbi bəlli olmayan kəskin şiddətli və ya kəskin təkrarlanan, qayıdan …

 • Karies

  Karies

  Karies Table of ContentsKariesYaranma səbəbləriKariyesin profilaktikasıFəsadlarıTarixi faktlarAzərba…

 • Kardiogen sok

  Kardiogen şok

  Kardiogen şok Table of ContentsKardiogen şokSəbəbləriÜrəyin nasos funksiyasının pozulmasına gətirib …

 • Isemik insult

  İşemik insult

  İşemik insult Table of Contentsİşemik insultTəsnifatXBT-10 üzrə təsnifatEtiopatogenetik təsnifatPato…

 • hepatit C

  Hepatitis C

  Hepatitis C Table of ContentsHepatitis CÜmumi məlumatHepatit C ilə yoluxma Hepatit C eyni adla …