Tranzitor isemik həmlə

Tranzitor işemik həmlə

Tranzitor işemik həmlə və ya Tranzitor işemik hücum– kəskin infarkt(toxuma ölümü) olmadan işemiya səbəbli nevroloji disfunksiya epizodlarıdır. TİH zamanı nevroloji simptomlar 24 saat ərzində keçib gedir, əks halda xəstəyə “İşemik İnsult” diaqnozu qoyulur.