Subdural hematoma

Subdural hematoma

Subdural hematoma(qıs.SDH)- beyinin sərt qişası (dura mater) ilə beyinin hörümçək toruna bənzər qişası (araxnoid mater) arasında qanın toplanmasıdır. Əmələ gəlməsi sürətindən və həmçinin müəyyən edilməsi vaxtından asılı olaraq SDH-ların təsnifatı aşağıdakı kimi aparılır:

  • Kəskin SDH: travmadan sonra bir neçə saat ərzində əmələ gələn hematomalar.
  • Yarımkəskin SDH: travmadan sonra bir neçə gün və həftə ərzində (adətən 21 günədək) əmələ gələn və ya müəyyən edilən hematomalar.
  • Xroniki SDH: yaranmasından 21 gündən çox vaxt keçdikdən sonra müəyyən edilən SDH-lar.