Revmatizm

Revmatizm

Revmatizm — Orqanizmin birləşdirici toxumalarını zədələyən və ürək qüsurlarına gətirib çıxaran xəstəlik. Çox vaxt prosses diz, topuq, dirsək oynaqlarında gedir. Zədələnmiş oynaqlar şişir dəri isə qızarır. Rematik prosses nəticəsində ürəyin zədələnməsi Remakardid adlanır.