Xəstəliklər

Prozopaqnoziya

Prozopaqnoziya — insanların üzünü unutmaq xəstəliyi, “Mən səni haradansa tanıyıram, amma yadıma sala bilmirəm” ifadəsinin elmi dildə səslənməsi.

Related Articles

Back to top button