Xəstəliklər

Peritonit

Peritonit — (lat. peritoneum periton yaxud qarın boşluğunu örtət seroz qişa + lat. -itis iltihabi göstərən şəkilçi) peritonun iltihabı, qarın boşluğunun iltihabı.

Müalicə

Kəskin peritonitin müalicəsi təcili cərrahi əməliyyatdır. Əməliyyatın əsas məqsədi:

  • iltihabi ocağın aradan götürülməsi
  • irinin, nekrozların və fibrin ərpin aradan götürülməsi (yaranın təmizlənməsi və peritoneal yuyulma, lavaj)
  • qarın boşluğunun bütün nahiyələrinin suyunun çəkilməsi (drenaj)

Related Articles

Back to top button