Xəstəliklər

Miotoniya

Miotoniya — əzələlərin iradi yığılmasından sonra onların boşalmasının ləngiməsidir. Daha çox aşağı temperaturda ifadəli olur, nəinki istidə. Təkrar hərəkətlərdə bu fenomen azalma göstərir.

Related Articles

Back to top button