Mədəciklərarasi cəpərin qusuru

Mədəciklərarası çəpərin qüsuru

Mədəciklərarası çəpərin qüsuru – mədəciklərararası çəpərin tam inkişaf etməməsi nəticəsində arakəsmənin açıq qalması, anadangəlmə ürək qüsuru.