Hidrosefal

Hidrosefal

Hidrosefal (ing. Hydrocephalus) – Beyinə su yığılması nəticəsində başın genişlənməsi ilə müşahidə olunan xəstəlik.