Fibromialgiya

Fibromialgiya

Fibromialgiya (lat.fibro- fibroz toxuma, Yun. myo-əzələ , Yun. algos- ağrı) – xüsusi ilə kürək , boyun , bazu və qalça nahiyyəsində yayılmış sümük-oynaq ağrısı , yorğunluq ilə biruzə verən xəstəlikdir.Hər yaşda və hər iki cinsdə müşahidə edilməklə bərabər, daha çox qadınlarda , 30-60 yaş arasında görülür.